مطالب برای 1393/04/28 » گروه آموزشي دكتر تن زاده (مجتمع اموزشي پوران پژوهش) پوران پژوهش گیلان

نرم افزار ECD

اين نرم افزار امكان ترسيم نقشه هاي اجرايي ساختمان را در فضاي اتوكد بصورت جزئيات ستون گذاري، تيرريزي، آرماتور تقويتي، خاموت گذاري و ... بدون نياز به ترسيم دستي دارد. (يعني از خروجي نرم افزارEtabs به عنوان ورودي استفاده مي كند) اين نرم افزار بر اساس آيين نامه آبا نوشته شده است. و بعد از آموزش و دريافت نسخه اصلي نرم افزار تا يكسال خدمات پشتيباني رايگان دارد. نرم افزار داراي قفل سخت افزاري و دفترچه راهنماي فارسي مي باشد. نرم افزار مشابه اين نرم افزار، نرم افزار سازه80 مي باشد كه يك ميليون و پانصد هزار تومان قيمت دارد. اين دوره آموزشي براي اولين بار در استان گيلان توسط گروه برنامه نويس در موسسه پوران پژوهش ارائه مي شود. آموزش اين نرم فزار در 1روز عصر از ساعت 20-16بصورت كامل توسط گروه برنامه نويس آموزش داده مي شود. و نسخه اصلي اين نرم افزار نيز در پايان دوره به مهدسان محترم ارائه مي شود. شايان ذكر است استفاده از ان نرم افزار بسيار ساده مي باشد. و شخصي با اطلاعات بسيار مختصر مي تواند از آن استفاده نمايد...