مطالب برای 1393/05/02 » گروه آموزشي دكتر تن زاده (مجتمع اموزشي پوران پژوهش) پوران پژوهش گیلان

جذب نمایندگی فعال در شهرهای استان گیلان

جذب نمایندگی فعال در شهرهای استان گیلان

موسسه پوران پژوهش تمایل به جذب نمایندگی فعال در شهرهای مختلف استان گیلان به منظور عاملیت فروش بسته های آموزشی ویژه آزمون کارشناسی ارشد، آزمونهای آزمایشی هماهنگ در کشور...

دوره آموزش نرم افزار (TEKLA (X STEEL

دوره آموزش نرم افزار (TEKLA (X STEEL


- شامل دو دوره مقدماتی و پیشرفته میباشد .
- دوره مقدماتی در 10 جلسه 4 ساعته (یکشنبه و سه شنبه ساعت 21-17 به مدت 5 هفته) برگزار می شود. دوره پیشرفته در 4 جلسه 4 ساعته (یکشنبه و سه شنبه ساعت 21-17 به مدت 2 هفته) برگزار می شود.